Gå direkt till innehåll
​Seminarium – Vad har återanvändning med flyktingkrisen att göra?

Pressmeddelande -

​Seminarium – Vad har återanvändning med flyktingkrisen att göra?

Vi vet att återanvändning kan stärka kommuners arbete med sociala frågor inom arbetslöshet och integration – men hur ser ett lyckat samarbete ut? Välkommen till ett frukostsamtal där vi utforskar hur civilsamhälle och kommun kan samverka för att maxa samhällsnytta och resursanvändning – och därmed skapa ett bättre samhälle för både människa och miljö.

Just nu bubblar det av initiativ och utredningar där den gemensamma nämnaren är hur vi på smartast möjliga sätt kan använda naturresurser, humankapital och skattepengar för att skapa värde. Det handlar om samarbete mellan kommuner och civilsamhälle. Det handlar även om reglering och formalisering av marknaden för återanvändning; en marknad där civilsamhällets aktörer traditionellt varit dominerande men som blivit alltmer konkurrensutsatt och kommersiell.
– Hur kan kommun och civilsamhälle samverka mer och bygga nya partnerskap – för att tillsammans öka samhällsnyttan?
– Finns det en politisk vision om framtidens roll för civilsamhället inom ramen för kommunens miljöarbete?
– Hur bör Myrorna och andra aktörer inom civilsamhället agera när vi jobbar mot två politikområden inom samma kommun? Exempel på partnerskap och processer som testats.


I panelen:
Katarina Luhr, Miljöborgarråd (MP) Stockholms Stad
Emilia Bjuggren, Arbetsmarknads- och idrottsborgaråd (S) Stockholms Stad
Göran Pettersson, Generalsekreterare för Forum idéburna organisationer
med social inriktning
Sam Yildirim, Utvecklingsledare för integration på Länsstyrelsen, Stockholms Län
Frukostseminariet är en del av Myrornas seminarieserie Återanvändningsakademin.

När: Tisdagen den 26:e april, kl. 8.00-9.30 (Frukost från 7.30)
Var: Myrornas butik på Fleminggatan 89, Stockholm.

Vill du veta mer, kontakta Victoria Hellsten. E-post: victoria.hellsten@myrorna.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


 

Om Myrorna

Myrornas uppdrag är att genom återanvändning och arbetsträning aktivt verka för ett mer medmänskligt och hållbart samhälle. Vi är Sveriges största butikskedja för second hand-varor och den största insamlingsaktören i vårt land. Vi har stora produktionsenheter på flera ställen i landet och 34 butiker, från Luleå i norr till Malmö i söder. Vi har ca 450 anställda och sysselsätter ungefär 2000 personer per år genom praktikplatser eller arbetsträning. Utöver det låter vi ca 500 personer varje år göra sin samhällstjänst hos oss.

Allt som säljs i våra butiker är gåvor som privatpersoner och företag lämnat i våra butiker, i klädboxar, på återvinningscentraler eller som hämtats av någon av våra egna lastbilar. Myrorna har de senaste fem åren haft ett överskott på över 200 miljoner som har gått till Frälsningsarméns sociala arbete.

Läs mer på myrorna.se.

Kontakter

Maria Torén

Maria Torén

Presskontakt Tf marknads- och kommunikationschef 0709-48 99 90

Relaterat innehåll

Myrorna – en av Sveriges största butikskedjor för second hand

Myrornas uppdrag består i huvudsak av tre delar: vi ska spara på miljön genom att öka återanvändningen i Sverige, vi ska erbjuda arbetspraktik till människor som står långt från arbetsmarknaden och vi ska skapa ett stabilt ekonomiskt överskott som går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. Vi har produktionsenheter på flera ställen i landet och ett 30-tal butiker, från norr till söder.

Allt som säljs i våra butiker är gåvor som privatpersoner och företag lämnat i våra butiker, i klädboxar, på återvinningscentraler eller som hämtats av någon av våra egna lastbilar. Myrorna ägs av Frälsningsarmén.

Myrorna
Tegelbruksvägen 47
145 53 Norsborg
Sweden