Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Myrornas VD är ny vice ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi

Myrornas VD Caroline Andermatt har valts till ny vice ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi.

Regeringen påbörjar ett omtag kring frågorna som rör omställningen från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi. Som ett första steg i omläggningen utser regeringen Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning, till ny ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi och Caroline Andermatt, VD på Myrorna, utses till ny vice ordförande för att ge delegationen ett tydligare näringslivsfokus.

– Det här är ett otroligt viktigt uppdrag då Sverige behöver öka takten i omställningen till cirkulär ekonomi. En av delegationens viktigaste uppgifter blir att lyfta fram goda exempel och inspirera näringslivet till att ta konkreta steg framåt i det här arbetet, säger Caroline Andermatt, VD på Myrorna.

Delegationen för cirkulär ekonomi inrättades i april 2018 och är ett rådgivande organ till regeringen. Totalt består Delegationen av en ordförande, vice ordförande och tio ledamöter som representerar olika branscher som har koppling till cirkulär ekonomi, exempelvis akademin, bebyggelse, hållbarhetsfrågor, återvinning, avfallshantering och industri.

Ämnen

Kategorier


Om Myrorna

Myrorna ägs av Frälsningsarmén och allt ekonomiskt överskott från verksamheten går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. Vi är en av Sveriges största och äldsta butikskedjor inom ideell second hand och en betydande insamlingsaktör. Vi har produktionsenheter på flera ställen i landet, ett 30-tal butiker och en webbshop i samarbete med Tradera.

Läs mer på myrorna.se.

Kontakter

Caroline Andermatt

Caroline Andermatt

Presskontakt VD 0736-88 69 70
Anna Östergren

Anna Östergren

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef

Myrorna – en av Sveriges största butikskedjor för second hand

Myrornas uppdrag består i huvudsak av tre delar: vi ska spara på miljön genom att öka återanvändningen i Sverige, vi ska erbjuda arbetspraktik till människor som står långt från arbetsmarknaden och vi ska skapa ett stabilt ekonomiskt överskott som går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. Vi har produktionsenheter på flera ställen i landet och ett 30-tal butiker, från norr till söder.

Allt som säljs i våra butiker är gåvor som privatpersoner och företag lämnat i våra butiker, i klädboxar, på återvinningscentraler eller som hämtats av någon av våra egna lastbilar. Myrorna ägs av Frälsningsarmén.

Myrorna
Tegelbruksvägen 47
145 53 Norsborg
Sweden